متن کامل خبر


 
بازدید هیأت چینی از پژوهشکده ی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: هیاتی از "انجمن نوآوری های کشور چین" که به دعوت وزارت علوم به کشورمان سفر کرده اند، در روز چهارشنبه 24 آذرماه ضمن بازدید از پژوهشکده ی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه، با رییس این پژوهشکده مذاکره کردند.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده، هیاتی از "انجمن نوآوری های کشور چین" که به دعوت وزارت علوم به کشورمان سفر کرده اند،  در روز چهارشنبه 24 آذرماه ضمن بازدید از پژوهشکده ی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه، با رییس این پژوهشکده مذاکره کردند.
در این بازدید که با حضور آقایان دکتر قبادیان، رییس پژوهشکده، دکتر مولی نژاد، معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دکتر طاهری، مشاور عالی وزیر نیرو انجام گرفت، پس از معرفی هیأت چینی، گفتمانی در قالب پرسش و پاسخ بین پژوهشگران پژوهشکده و هیأت چینی انجام و به پرسش های آنان پیرامون فعالیتهای تخصصی پژوهشکده پاسخ داده شد.

در ادامه، این هیأت از آزمایشگاههای مختلف پژوهشکده بازدید به عمل آورد. در پایان طرفین بر گسترش همکاریهای دوجانبه بین ایران و چین پیرامون کاربرد انرژی های تجدیدپذیر و انتقال تکنولوژی میان دو کشور و انجام پروژه هایی با تکنولوژی برتر تاکید کردند.

1 دی 1395 / تعداد نمایش : 810