متن کامل خبر


 
مسابقات ورزشی در محوطه ی دانشکده ی کشاورزی برگزار شد.

خلاصه خبر: مسابقات ورزشی در رشته های دارت، فریزبی و شوت هدف دار، در دو بخش آقایان و خانم ها، در محوطه ی دانشکده ی کشاورزی برگزار شد.

به مناسبت هفته ی تربیت بدنی در روز یک شنبه مورخ 2/7/1395 ، مسابقات ورزشی در رشته های دارت، فریزبی و شوت هدف دار، در دو بخش آقایان و خانم ها، در محوطه ی دانشکده ی کشاورزی برگزار شد.

در این مسابقات، که با حضور آقای دکتر مجیدآقاعلیخانی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده، برگزار شد، به نفرات برتر جوایزی اهدا  گردید.

9 آبان 1395 / تعداد نمایش : 819