متن کامل خبر


 
دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي، در زمره ی يك درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

خلاصه خبر: دونفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمره ی یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دونفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمره ی یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

بنا به این گزارش و با استناد به داده های منتشر شده در پایگاه طلایه داران علم جهان(ESI) تامسون رویترز در ماه سپتامبر 2016، آقایان دکتر سعید مینایی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و دکتر یعقوب فتحی پور، استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، هر دو از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمره ی یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.

گفتنی است که پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز بر اساس فعالیت علمی ده سال اخیر پژوهشگران، به ارائه فهرستی از دانشمندان و نخبگان علمی برتر جهان می پردازد و هر ماه یکبار، این اطلاعات به روزرسانی می شود.

معیار انتخاب دانشمندان برتر، براساس تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها می باشد و پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده ی خود بالاترین استناد را داشته باشند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های مختلف علمی انتخاب و به عنوان دانشمندان برتر معرفی می شوند.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی، کسب این موفقیت ارزنده را به ایشان و خانواده ی دانشگاهی تربیت مدرس تبریک می گوید.

5 مهر 1395 / تعداد نمایش : 942