متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه دوروزه بازگردانی رودخانه ومدل نرم افزاری شبیه سازی جریانات زیستگاههای آبی سیفا

خلاصه خبر: کارگاه آموزشی- پژوهشی بازگردانی رودخانه (River Restoration) ومدل ریاضی شبیه سازی مطلوبیت زیستگاههای آبی سیفا(System for Environmental Flow Analysis, SEFA) در روز های 12 و 13 اردیبهشت سال جاری ، به همت انجمن مهندسی رودخانه ایران؛ شورای مرکزی گروه اکو هیدرولیک ایران، گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت اساتید گروه مهندسی منابع آب و دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی؛ سازمان حفاظت محیط زیست؛ شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران و تشکل علمی – دانشجوئی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس در سالن سمینار علوم و مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده ؛ کارگاه آموزشی- پژوهشی بازگردانی رودخانه (River Restoration)  ومدل ریاضی شبیه سازی مطلوبیت زیستگاههای آبی سیفا(System for Environmental Flow Analysis, SEFA)  در روز های 12 و 13 اردیبهشت سال جاری ، به همت انجمن مهندسی رودخانه ایران؛ شورای مرکزی گروه اکو هیدرولیک ایران، گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت اساتید گروه مهندسی منابع آب و دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی؛ سازمان حفاظت محیط زیست؛ شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران و تشکل علمی – دانشجوئی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس در سالن سمینار علوم و مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

آقای دکتر سیدعلی ایوب زاده ؛ مجری و مسئول برگزاری این کارگاه و دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس؛ اهداف برگزاری کارگاه را این چنین بیان کرد: آشنائی با مطالعات زیست محیطی رودخانه، ابعاد طرح های ساماندهی و احیای رودخانه ها، معرفی قابلیت ها و کاربرد مدل جریان زیستی  SEFAو یافتن جهت گیری ها و ضرورت های  اصلی زیست محیطی در تحقیقات و مطالعات آتی بویژه در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم و مهندسی آب مرتبط با مهندسی رودخانه، رسوب  و منابع آب در دانشگاههای کشور و بخصوص در دانشگاههای مادر نظیر دانشگاه تربیت مدرس بوده است. وی ضمن مفید دانستن این کارگاه آموزشی؛ دستاوردهای برگزاری آن را بشرح زیر نام برد:

1-    بازدید میدانی از رودخانه جاجرود در محل دریاچه سد لتیان و بازه بالادست مخزن سد (شهر لواسان) و در شاخه های بالادست آن (اوشان- فشم: ایستگاه حاجی آباد )

2-    شناخت پتانسیل ها، فرصت ها و تهدیدات در سامانه رودخانه جاجرود از جهات زیست محیطی، گردشگری و کنترل رسوب ورودی به سد لتیان

3-    آشنائی با طرح در حال اجرای ساماندهی جاجرود در بازه لواسان

4-    هم اندیشی و طرح مسائل، چالش ها و راهکارها میان کارفرمای طرح ساماندهی جاجرود در محل ساختمان شهرداری لواسان با حضور شهردار لواسان؛ معاونت فنی شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان، مشاور طرح (شرکت سازه پردازی ایران)، کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست و دانشگاهیان

5-    مروری بر روند مطالعات و پژوهشهای زیست محیطی رودخانه ها در نیوزیلند و انتشارات علمی مربوطه در نشریات علمی بین المللی

6-    مروری بر اهداف و راهکارهای طبیعی- سازه ای در ساماندهی و بازگردانی (احیای) رودخانه ها

7-    معرفی قابلیت ها و کاربرد مدل شبیه سازی جریان زیست محیطی سیفا SEFAتوسط یکی از توسعه دهندگان اصلی مدل (Ian Jowett) از کشور نیوزلند

8-    بحث و تبادل نظر در خصوص نارسائیها و چالش های  مهم جنبه های زیست محیطی در طرح های اجرائی ساماندهی رودخانه های ایران؛ ضرورت همکاری های مشارکتی در طرح های احیا و ساماندهی رودخانه ها؛ و توسعه مدل های زیست محیطی رودخانه ها و دیگر سامانه های آبی –زیستی (تالاب ها و دریاچه ها)

9-    بازدید آقای یان جووت از آزمایشگاه مهندسی رودخانه و هیدرولیک گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی و ارائه مشاوره برای توسعه، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تحقیقات جریانات زیست محیطی در دانشگاه تربیت مدرس و کمپ های نمونه میدانی جریانات زیست محیطی در حاشیه رودخانه ها نظیر رودخانه جاجرود بعنوان آزمایشگاه تیپ و شاهد در کشور

10-هم اندیشی و نشست کلیه شرکت کنندگان در کارگاه و بحث در مورد چالشهای زیست محیطی موجود و ارائه راهکارها برای پژوهشهای آتی و تاکید بر نگرش جامع و همه جانبه براساس توسعه پایدار و متعادل درازمدت  به مقوله طرحهای توسعه جریانات آبی با حفظ سامانه های زیستی و پرهیز از انجام طرحهای ساماندهی رودخانه ها بصورت بخشی و ضرورت مدیریت وهماهنگی کلیه بخشها و نهادهای درگیر و توجه به مدیریت در سطح حوضه های آبخیز

 

شایان ذکر است اساتید گروههای آموزشی سازه های آبی و مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی و اساتید دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس؛ اساتید دانشگاه تهران و پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی؛ مدیران و کارشناسان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان ارشد شرکت مهندسی مشاور سازه پردازی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران –وزارت نیرو؛  دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته علوم و مهندسی آب و محیط زیست از شرکت کنندگان این کارگاه دو روزه بودند. همچنین  آقای Ian Jowett"یان جووت"پژوهشگر ارشد مطالعات زیست محیطی، اکولوژی و هیدرولوژی رودخانه ها (با بیش از 40 سال تجربه) و توسعه دهنده مدل سیفا SEFAاز شرکت مهندسین مشاورکشور نیوزیلند؛ بعنوان مهمان و مدرس ویژه؛ در این کارگاه آموزشی، پژوهشی حضور داشت.

گفتنی است که زبان اصلی این کارگاه آموزشی انگلیسی، و در صورت لزوم با ترجمه ی متقابل فارسی- انگلیسی همراه بود. در پایان کارگاه طی مراسمی از طرف برگزار کنندگان؛ و با حضور آقای دکتر غلامحسن نجفی؛معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی؛ از مهمان ویژه آقای "یان جووت"با اهداء لوح سپاس؛ تقدیر و تشکر بعمل آمد و به کلیه ی شرکت کنندگان نیز گواهینامه حضور در کارگاه اعطاء گردید.

22 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1405