متن کامل خبر


 
برپایی نمایشگاه گیاهان دارویی در دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: به همت انجمن علمی گروه علوم باغبانی، نمایشگاه و فروشگاهی از گیاهان دارویی تحت عنوان "داروخانه زنده"­­­­­­ در تاریخ 15/12/1394 به مدت یک هفته در محل دانشکده کشاورزی برپا گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی، به همت انجمن علمی گروه علوم باغبانی، نمایشگاه و فروشگاهی از گیاهان دارویی تحت عنوان "داروخانه زنده"­­­­­­ در تاریخ 15/12/1394 به مدت یک هفته در محل دانشکده کشاورزی برپا گردید.

آقای دکتر مجیدآقاعلیخانی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده، طی بازدیدی از این نمایشگاه، ضمن تقدیر از اعضای انجمن علمی گروه باغبانی، باتشویق و ترغیب دانشجویان به چنین فعالیت های عملی در بخش کشاورزی، بر حمایت مسئولین دانشکده از چنین طرح هایی تاکید نمود.

آقایان مهندس کمالیون و مهندس صادقی(دانشجویان گروه علوم باغبانی و از مجریان برپایی نمایشگاه گیاهان دارویی) نیز در سخنانی جداگانه، هدف از برگزاری این نمایشگاه را نمایش پتانسیل توانایی های دانشجویان دانشکده کشاورزی در تولید گیاهان دارویی، زینتی و نیز فرهنگ سازی بیشتر جهت استفاده از گیاهان زنده ی دارویی بصورت گلدانی در منازل مسکونی و فرهنگ آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ یاد کردند.

شایان ذکر است که این نمایشگاه در نیمه ی اول اسفندماه سال جاری در محل نمایشگاه های دانشگاه تربیت مدرس نیز برگزار شده بود.

15 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 1237