متن کامل خبر


 
کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی تجاری محصولات باغبانی

خلاصه خبر: کارگاه آموزشی " مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی تجاری محصولات باغبانی" در دی ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی، کارگاه آموزشی " مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی تجاری محصولات باغبانی" در دی ماه سال جاری برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که به مدت دو روز در محل دانشکده کشاورزی برگزار شد حدود پنجاه نفر از دانشجویان و تولیدکنندگان در زمینه ی کشت بافت از دانشگاه های مختلف ایران حضور داشتند.

آقایان دکتر عباس یداللهی (عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی) مهندس سید رضا نظامی ( دانشجوی گروه علوم باغبانی و دبیراجرایی کارگاه) و خانم مهندس ملیحه افتخاری (دانشجوی گروه علوم باغبانی)، همگی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، از مدرسین این دوره ی آموزشی بودند.

شایان ذکر است بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی و انجمن علمی گروه علوم باغبانی  با همکاری پارک علم و فناوری مدرس، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و سازمان فنی و حرفه ای کشور مجریان برگزاری این دوره ی آموزشی بودند.

5 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 2308