متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: در روز چهارشنبه مورخ 23/10/1394 جلسه ی بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی دانشکده کشاورزی با حضور آقایان دکتر فتح الهی، معاون محترم پژوهشی، و دکتر محمدیان، مدیر محترم پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و اعضای هیئت علمی دانشکده برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی، در روز چهارشنبه مورخ 23/10/1394 جلسه ی بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی دانشکده کشاورزی با حضور آقایان دکتر فتح الهی، معاون محترم پژوهشی، و دکتر محمدیان، مدیر محترم پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و اعضای هیئت علمی دانشکده برگزارشد.

در این جلسه که آقای دکتر طالبی، رئیس محترم دانشکده کشاورزی، و آقای دکتر نجفی، معاون محترم پژوهشی دانشکده کشاورزی نیز حضور داشتند، ابتدا آقای دکتر فتح الهی توضیحاتی در خصوص سیاست راهبردی دانشگاه در حوزه ی پژوهش، بویژه در زمینه ی انتشارات علمی و جایگاه دانشگاه تربیت مدرس ارائه نمودند سپس اساتید محترم دانشکده مسائلی را در حوزه ی پژوهشی مطرح کردند و از سوی آقایان دکتر فتح الهی، دکتر محمدیان و دکترطالبی توضیحات و راهکارهایی ارائه گردید.
 

27 دی 1394 / تعداد نمایش : 1168