زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فمهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) ازی – عصبی) دانشیار مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) 1- سامانه های پیشرفته در کشاورزی 2- سامانه های هوشمند بهینه سازی - انرژی خورشیدی- آب شیرین کن
محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) - فرآوری و خشک کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی 2- خواص فیزیكی و مكانیكی محصولات كشاورزی طراحی ماشینهای کشاورزی
برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) انرژی های تجدید پذیر -موتورهای درونسوز -سامانه های تبدیل انرژی -بیوماس و بیوفیول
سعید مینائی مكاترونیك و كشاورزی دقیق استاد مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) مكاترونیك و كشاورزی دقیق بكار گیری روش های غیر مخرب وغیرتماسی برای آزمون مواد، كیفیت سنجی و كاهش ضایعات محصولات کشاورزی
غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) طراحی ماشینهای کشاورزی - انرژیهای تجدید پذیر 2- موتورهای احتراق داخلی،سوخت و احتراق 3- روش اجزاء محدود 4- شبکه های عصبی و روشهای مدلسازی و بهینه سازی