زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهدی مظاهری سازه های آبی استادیار سازه های آبی مدل¬سازی عددی و تحلیل پخش و انتقال آلاینده¬ها در آب¬های سطحی و زیرزمینی مدل¬سازی عددی و تحلیلی هیدرولیک رودخانه¬ها و کانال ¬های باز
محمدجواد منعم سازه¬های آبی دانشیار سازه های آبی خودکارسازی شبکه¬های آبیاری مدل سازی و بهینه سازی شبکه های آبیاری
سیدعلی ایوب زاده سازه¬های آبی استاد سازه های آبی روش¬های مدرن در آنالیز داده¬های مهندسی رودخانه و رسوب مدل سازی تعامل سازه ها و زیستگاه های آبی
جمال محمدولی سامانی سازه های آبی استاد سازه های آبی هیدرولیک سدهای پاره‌سنگی وانتقال رسوب وآلاینده‌ها در آن تعیین منابع آلاینده به روش‌های معكوس