زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد مهرآبادی حشره شناسی كشاورزی استادیار حشره شناسی كشاورزی پاتولوژی حشرات ژنتیک مولکولی حشرات
اعظم میکانی حشره شناسی كشاورزی استادیار حشره شناسی كشاورزی بیوشیمی حشرات سم شناسی
علی اصغر طالبی کهدوئی حشره شناسی كشاورزی دانشیار حشره شناسی كشاورزی كنترل بیولوژیك آفات رده بندی حشرات
یعقوب فتحی پور حشره شناسی كشاورزی استاد حشره شناسی كشاورزی اكولوژی جمعیت حشرات مدیریت تلفیقی آفات
سعید محرمی پور حشره شناسی كشاورزی استاد حشره شناسی كشاورزی فیزیولوژی حشرات آفت کش های گیاهی
حمیدرضا حاجی قنبر حشره شناسی كشاورزی دانشیار حشره شناسی كشاورزی كنه شناسی (سیستماتیک و تکامل) كنه شناسی (بیولوژی و اکولوژی)