زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد چیذری ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی پایدار مدیریت در ترویج و آموزش كشاورزی یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی
حسن صدیقی ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی 1-توسعه روستایی، 2-توسعه پایدارکشاورزی 3-نظام‌های ترویج تخصصی و رهیافت‌های اصلاح، 4-بهبود و بازنگری نظام ترویج كشاورزی 1-تجزیه و تحلیل ساختاری ـ مدیریتی نظام ترویج و آموزش كشاورزی 2- نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (AKIS) و پیوندهای ترویج، تحقیقات و كشاورز
همایون فرهادیان ترویج و آموزش کشاورزی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی سیستم‌های ترویج کشاورزی توسعه کشاورزی، پایداری محیط‌زیست و منابع طبیعی واکوتوریسم روستایی
عنایت عباسی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی 1-تدریس و یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی 2-آموزش و یادگیری صلاحیت‌محور آموزش كشاورزی 3- محیط زیست و منابع طبیعی 1-مدیریت و رهبری در نظام آموزش عالی كشاورزی 2-كارآفرینی در آموزش كشاورزی و منابع طبیعی 3-ترویج منابع طبیعی
مسعود بیژنی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی 1-پایداری کشاورزی و زیست‌محیطی، 2-گردشگری طبیعی و کشاورزی، 3-دانش، نگرش، هنجار و رفتار‌های زیست‌محیطی، 4-مدیریت تضاد در بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و کشاورزی 1-بهره‌وری ترویج و آموزش کشاورزی، 2-ارزشیابی و اثربخشی فعالیت‌های ترویجی، 3-یادگیری الکترونیک، سیار و تلفیقی، توسعه حرفه‌ای
شهلا چوبچیان ترویج و آموزش کشاورزی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ترویج کشاورزی پایدار و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری های پاک:::// - توسعه روستایی پایدار مهندسی زیست بوم کشاورزی::// برنامه ریزی آمایش سرزمین