زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فرید شریعتمداری تغذیه طیور استاد علوم طیور تعیین نیاز طیور به مواد مغذی بررسی تأثیر مواد مغذی و افزودنی ها بر عملکرد طیور
محمدامیر کریمی ترشیزی تغذیه طیور دانشیار علوم طیور بررسی تأثیر مواد مغذی و افزودنی ها بر عملکرد طیور تعیین نیاز طیور به مواد مغذی
حامد احمدی تعیین نیاز طیور به مواد مغذی استادیار علوم طیور مدلینگ در تغذیه طیور بررسی تأثیر مواد مغذی و افزودنی ها بر عملکرد طیور
شعبان رحیمی فیزیولوژی و بیماریهای طیور استاد علوم طیور بررسی عوامل تأثیرگذار بر بیماریهای طیور نقش مواد خوراکی بر دستگاه گوارش طیور
محسن شرفی فیزیولوژی استادیار علوم طیور عوامل تآثیرگذار بر تولید مثل و باروری طیور عوامل موثر بر ایمنی و فیزیولوژی طیور