زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محسن شرفی فیزیولوژی استادیار علوم طیور عوامل تآثیرگذار بر تولید مثل و باروری طیور عوامل موثر بر ایمنی و فیزیولوژی طیور
شعبان رحیمی فیزیولوژی و بیماریهای طیور استاد علوم طیور بررسی عوامل تأثیرگذار بر بیماریهای طیور نقش مواد خوراکی بر دستگاه گوارش طیور
حامد احمدی تعیین نیاز طیور به مواد مغذی استادیار علوم طیور مدلینگ در تغذیه طیور بررسی تأثیر مواد مغذی و افزودنی ها بر عملکرد طیور
محمدامیر کریمی ترشیزی تغذیه طیور دانشیار علوم طیور بررسی تأثیر مواد مغذی و افزودنی ها بر عملکرد طیور تعیین نیاز طیور به مواد مغذی
فرید شریعتمداری تغذیه طیور استاد علوم طیور تعیین نیاز طیور به مواد مغذی بررسی تأثیر مواد مغذی و افزودنی ها بر عملکرد طیور