آزمایشگاه‌ها


 

bulletفعالیت‌های آزمایشگاه شماره یک و دو

سرویس‌دهی به اساتید و دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری می‌باشد که در زمینه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دانشجویی انجام می‌گیرد.
فعالیت آزمایشگاه صنایع غذایی شماره دو بیشتر در آموزش بیوتکنولوژی می‌باشد که دانشجویان کارشناسی‌ارشد واحد عملی درس میکروبیولوژی را نیز در این آزمایشگاه انجام می‌دهند.
دانشگاه‌های سرویس گیرنده آزمایشگاه
شامل دانشگاه علوم تحقیقات، دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس.

bulletتجهیزات

آزمایشگاه شماره یک

آزمایشگاه شماره دو

 • دستگاه جی سی
 • هود لامینار ایرفلو
 • آون الکتریکی
 • اتوکلاو
 • شیکر انکوباتور
 • انکوباتور معمولی
 • سانتریفوژ
 • کلنی کانتر
 • میکروسکوپ

bulletخدمات

بهره‌برداری مناسب از دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه و سازماندهی در امر سرویس‌دهی به دانشجویان و همکاری با مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌های دیگر.

bulletارتباط با ما

 • آدرس: اتوبان تهران - كرج، كيلومتر 17، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزی، طبقه همکف و زیرزمین، گروه صنایع غذایی
 • صندوق پستی: 336-14115
 • تلفن: 48292489
 • دورنگار: 48292200
 • مسئول آزمایشگاه: امیر رضا تالهی