آزمایشگاه‌ها


 
 1. حشره‌شناسی و کنه‌شناسی
 2. فعالیت‌ها

  • اپتيکی (عکسبرداری و فیلم برداری میکروسکپی از حشرات و اسلاید)‏
  • مرفولوژی حشرات
  • رده‌بندی حشرات
  • کنه‌شناسی
  • اکولوژی
 3. فيزيولوژی و سم‌شناسی
 4. فعالیت‌ها

  • فيزيولوژی حشرات
  • سم‌شناسی آفات
  • مولکولی