متن کامل خبر


 
دوره ایمنی و کار در آزمایشگاه برای دانشجویان بخش مهندسی مواد ورودی ١٣٩٧

خلاصه خبر: دوره ایمنی برای دانشجویان بخش مهندسی مواد روز چهارشنبه ١٣٩٧/١٢/١٥ برگزار گردید.

دوره ایمنی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد ورودی 1397 روز چهارشنبه 1397/12/15 از ساعت 8:30 در سالن 351 دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید. در این دوره آقای دکتر امین یوردخانی عضو هیأت علمی گروه سرامیک مسائل ایمنی، چگونگی استفاده از اسیدها، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی را توضیح دادند. بیش از 95% دانشجویان بخش مهندسی مواد در این جلسه حضور داشتند. همچنین از آتش نشانی دانشگاه جهت ارائه اصول حریق دعوت به عمل آمد. جناب آقای جابری رئیس اسبق آتش نشانی دانشگاه یک ساعت درخصوص مسائل تئوری ایمنی و اطفاء حریق آموزش های لازم را به دانشجویان ارائه نمودند. همکاران آتش نشانی به صورت عملی نحوه خاموش نمودن آتش را آموزش دادند. همچنین تعدادی از دانشجویان هم خاموش کردن حریق را تجربه نمودند.

قابل ذکر است آموزش اطفاء حریق در محوطه دانشگاه انجام گردید

15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 91