متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: زینب ملکشاهی بیرانوند، مهندسی مواد، گروه شناسایی و انتخاب

خلاصه خبر: توسعه مدل پیش بینی تاثیر تبخیر منیزیم و سرعت انجماد بر حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزری پالسی آلیاژهای آلومینیوم

 • عنوان: توسعه مدل پیش بینی تاثیر تبخیر منیزیم و سرعت انجماد بر حساسیت به ترک انجمادی در جوشکاری لیزری پالسی آلیاژهای آلومینیوم
 • ارائه‌کننده: زینب ملکشاهی بیرانوند
 • استاد راهنما: دکتر فرشید مالک قاینی
 • استاد راهنمای دوم : دکتر همام نفاخ موسوی
 • استاد مشاور: دکتر محسن شیخی
 • استاد مشاور: دکتر محمدجواد ترکمنی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر رضا میراسمعیلی
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر حمیدرضا شاهوردی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فرشید کاشانی بزرگ
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر محمدرضا ابوطالبی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا میراسمعیلی
 • مکان: اتاق سمینار 1-
 • تاریخ: 1397/10/11
 • ساعت: 13

3 دی 1397 / تعداد نمایش : 348