متن کامل خبر


 
ترجمه کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری

خلاصه خبر: کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری به همت آقای دکتر همام نفاخ موسوی ترجمه گردید.

کتابب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری توسط آقای دکتر همام نفاخ موسوی عضو هیأت علمی گروه شناسایی و انتخاب بخش مهندسی مواد ترجمه گردید. بخش مهندسی مواد این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.

15 آبان 1397 / تعداد نمایش : 405