متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: محمد حسن حسین‌زاده، گروه مکانیک سنگ

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان‌نامه با عنوان "بررسی اثر تخلخل و رطوبت بر مکانیزم شکست در نمونه‌های سنگی با استفاده از انتشار آوایی"

  • عنوان: بررسی اثر تخلخل و رطوبت بر مکانیزم شکست در نمونه‌های سنگی با استفاده از انتشار آوایی
  • ارائه‌کننده: محمد حسن حسین‌زاده، گروه مکانیک سنگ
  • استاد راهنما: دکتر مرتضی احمدی
  • استاد ناظر: دکتر سعید کریمی نسب
  • استاد مشاور: دکتر حمیدرضا نجاتی
  • نماینده گروه: دکتر کامران گشتاسبی گوهرریزی
  • استاد ناظر: دکتر کامران گشتاسبی گوهرریزی
  • مکان: دانشکده فنی و مهندسی، کلاس 217
  • زمان: 1394/11/03، ساعت 10
29 دی 1394 / تعداد نمایش : 3498