متن کامل خبر


 
راهکارهای مدرن آموزش مهندسی در کشور سوئد

خلاصه خبر: سخنرانی علمی با موضوع راهکارهای مدرن آموزش مهندسی در کشور سوئد در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

انجمن علمی -دانشجویی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری سخنرانی علمی با موضوع "راهکارهای مدرن آموزش مهندسی در کشور سوئد " روز دوشنبه 1398/02/02ساعت 14 در سالن 351 دانشکده فنی و مهندسی برگزار نمود. این سخنرانی توسط آقای دکتر ابراهیم هراتی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس و دانش آموخته دکتری از کشور سوئد انجام شد. ایشان در حال حاضر مدیر تحقیق و توسعه شرکت صنعتیElga و مدرس دانشگاه سوئد می باشند. در این جلسه سخنرانی تعدادی از دانشجویان، اعضای هیأت علمی حضور داشتند. .

3 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 45