کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 وفادار رئيسي روزانه 1393
2 سينا قاسمي روزانه 1394
3 سيدحسين دري روزانه 1394
4 مهدي دستجردي روزانه 1394
5 بهزاد عيوضي روزانه 1394
6 ياسين ضياء روزانه 1394
7 وحيد حق پناهي روزانه 1394
8 ساناز نادري روزانه 1395
9 ايمان شهريسوند روزانه 1395
10 بهروز سبزه زاري روزانه 1395
11 حامد خالدي سردشتي روزانه 1395
12 داود علوي روزانه 1395
13 عقيل حقدادي روزانه 1395
14 محمدصادق رضوي روزانه 1395
15 احمد معيني روزانه 1396
16 سعيد مهدي ياني روزانه 1396
17 عباس حمزه لو روزانه 1396
18 قاسم فرج زاده روزانه 1396
19 مرتضي بهرامي روزانه 1396
20 مهرداد كردلو روزانه 1396
21 وحيد طهماسبي روزانه 1396
22 احسان زارع پردیس دانشگاهی 1396
23 شهاب الدين ياسمي پردیس دانشگاهی 1396
24 محمدرضا منصوريان پردیس دانشگاهی 1396
25 ياشار خدام پردیس دانشگاهی 1396
26 سالار باوند پردیس دانشگاهی 1396
27 افشين نصيري دغليان روزانه 1395
28 امير ضيالامع روزانه 1395
29 سيدجواد شهيديان روزانه 1395
30 صيام نوبري روزانه 1395
31 علي براتي فردين روزانه 1395
32 احد برزگرقاضي روزانه 1396
33 سجاد ادهمي روزانه 1396
34 صادق جليليان روزانه 1396
35 محسن ميرزايي روزانه 1396
36 طاهره اقازاده روزانه 1396
37 سيدحسين قاضوي پردیس دانشگاهی 1396
38 مصطفي فولادي پردیس دانشگاهی 1396