زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رضا پورصالحی نانو فیزیک استادیار فناوری نانو- نانو مواد ساخت و فراوری لیزری نانومواد- نانوساختارهای فتوکاتالیست خواص نوری نانوساختارها- مطالعه سازوکارهای موثر در سنتز و فراوری نانومواد به روش تخلیه الکتریکی در مایع
حمید دلاوری حسن کیاده نانومواد استادیار فناوری نانو- نانو مواد توسعه نانومواد برای کاربردهای پزشکی و زیستی -
سهراب سنجابی مواد دانشیار فناوری نانو- نانو مواد سنتز نانو مواد هوشمند نانو پوشش های ضد خوردگی و سایش