زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
امیر عبداله زاده مهندسی مواد - شناسایی استاد مهندسی متالورژی ومواد متالورژی فیزیکی نانو پوششها
حمیدرضا شاهوردی مهندسی مواد - شناسایی دانشیار مهندسی متالورژی ومواد انجماد فلزات و آلیاژها- آلیاژهای نانوساختار فرآیندهای پیشرفته ساخت و سنتز مواد- عملیات سطحی بهبود خواص فلزات و آلیاژها
رضا میراسمعیلی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مهندسی متالورژی ومواد 1-آنالیز تخریب 2- مکانیک شکست و خستگی 3- عملیات سایش مکانیکی سطح شبیه سازی در مهندسی و علم مواد
همام نفاخ موسوی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مهندسی متالورژی ومواد متالورژی و تکنولوژی جوشکاری مواد پیشرفته- مهندسی سطح