زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
احسان طاهری نساج مهندسی مواد – سرامیك استاد مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك سرامیکها و کامپوزیتهای مهندسی نانوساختار سرامیك‌های الکتریکی
رسول صراف ماموری مهندسی مواد - سرامیك دانشیار مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك سنتز نانو پودر و ساخت قطعات فلزی و سرامیكی نانو ساختار به روش تكنولوژی پودر سنتز نانوپودرهای فلزی و سرامیکی از مواد معدنی
پروین علیزاده سیگارپیچ مهندسی مواد - سرامیك استاد مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك شیشه، شیشه- سرامیک کامپوزیت‌های زمینه شیشه‌ای، نانوکامپوزیت ها، نانوالیاف، شیشه زیست فعال، هیبرید شیشه-پلیمر، شیشه مزومتخلخل، شیشه دی الکتریک
امین یوردخانی مهندسی مواد - سرامیك استادیار مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك سرامیک های الکتریکی و مغناطیسی -