زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا خالصی مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی استادیار مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای فراوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی کنترل فرایندهای فراوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی
احمد خدادادی دربان محیط زیست معدنی استاد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی محیط زیست معدنی آلودگی آب و خاک و تصفیه پساب های معدنی
محمود عبدالهی مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی استاد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی هیدرو متالورژی فلوتاسیون
احمد جمشیدی زنجانی محیط زیست معدنی استادیار مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی محیط زیست معدنی آلودگی آب و خاک و تصفیه پساب های معدنی، مدیریت باطله های معدنی