زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مسعود منجزی استخراج استاد استخراج معدن-استخراج چالزنی و انفجار بهینه سازی عملیات در معادن سطحی
احمدرضا صیادی اقتصاد و مدیریت معدنی دانشیار استخراج معدن-استخراج اقتصاد و مدیریت در معادن و صنایع معدنی بهینه سازی در معادن
جعفر خادمی حمیدی استخراج استادیار استخراج معدن-استخراج معدنکاری زیرزمینی حفاری مکانیزه، تکنولوژی حفاری