متن کامل خبر


 
سمینارهای تخصصی آمار در نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

خلاصه خبر: گروه آمار در راستای اهداف انجمن آمار، گسترش تحقیقات آماری و توسعه ارتباط بین اساتید، محققان و دانشجویان رشته آمار در نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 با همکاری انجمن آمار ایران چهارسمینارهای تخصصی آماری به شرح ذیل برگزار خواهد کرد.

8 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 772