متن کامل خبر


 
سمینار گروه ریاضی محض- دکتر یونس کرامتی (دانشگاه تهران)

خلاصه خبر: جناب آقای دکتر یونس کرامتی در تاریخ 1395/9/2 در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی خواهند داشت.

در اجرای اهداف گروه ریاضی محض در حوزه ترویج و توسعه دانش ریاضی، جناب آقای دکتر یونس کرامتی ازدانشگاه تهران، در برنامه سمینارهای هفتگی گروه ریاضی محض حضور یافته و تحت عنوان " خوارزمي و بنيانگذاري جبر" به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

تاريخ: روز سه شنبه 1395/9/2 ، ساعت ١٠-١١
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی، اتاق شماره: 3401

2 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1095