متن کامل خبر


 
دکتر ناصر گلستانی برنده جایزه آنالیز تابعی 2016

خلاصه خبر: از سوی برگزار کنندگاه جایزه آنالیز تابعی آقای دکتر ناصر گلستانی عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی به عنوان ششمین برنده جایزه آنالیز تابعی در سال 2016 معرفی شدند.

چهارمین همایش آنالیزتابعی در روزهای 12 و13 اسفند ماه 1394 به میزبانی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. اهدای جایزه آنالیز تابعی که هر سال به یکی از داشجویان جاری یا دانش آموختگان چهار سال اخیر دکتری آنالیز ریاضی کشورکه دارای مقالات شاخصی باشد داده می شود.
توسط کمیته داوری این همایش آقای دکتر ناصر گلستانی -دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس تحت راهنمايی آقای دکتر مسعود امينی - با مقاله منتخب
Amini, Massoud; Elliott, George A.; Golestani, Nasser. The category of Bratteli diagramsCanad. J. Math. 67 (2015), no. 5, 990--1023.
و مقالاتی در Filomat, Hacet. J. Math. Stat.به عنوان برنده ششمين جايزه آناليز تابعي در سال 2016 از بین 42 نامزد معرفی معرفی شدند.

31 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1464