متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم اعظم گودرزی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم اعظم گودرزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا حیدرنیا
  • استاد،مشاور: استاد محترم سرکار خانم دکتر صدیقه السادات طوافیان
  • استاد،مشاور: استاد محترم آقای دکتر محمد اسلامی
  • استاد،ناظر داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر شمس الدین نیکنامی
  • دانشیار ناظر داخلی: استاد محترم سرکار خانم فرخنده امین شکروی
  • استاد،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر داوود شجاعی زاده
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر علی رمضانخانی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره یک جدید-طبقه چهارم-سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/12/14 سه شنبه
  • ساعت: 15-17
18 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 16