متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم سپیده خداپرست، گروه باکتری شناسی پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سپیده پرست بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر اشرف مجتبی مبارز
 • استاد راهنما دوم : استاد محترم جناب آقای دکتر محمد واسعی
 • دانشیار ناظر داخلی اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر بی تا بخشی
 • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر امین طالبی بزمین آبادی
 • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر مهیار جان احمدی
 • استاد مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی صابری فیروزی
 • استادیار مشاور: استاد محترم سرکار خانم دکتر طاهره توحیدی مقدم
 • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر فرشته شاهچراغی
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر مهرداد بهمنش
 • دانشیار-نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر شهین نجار پیرانه
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (قدیم)طبقه اول سالن سمینار
 • تاریخ: یکشنبه 97/12/12
 • ساعت: 13:30-15:30
18 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 18