متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:آقای امیر عباس مفیدی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای امیرعباس مفیدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر سید باقر مرتضوی
  • دانشیار ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر علی خوانین
  • دانشیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر حسن اصیلیان مهابادی
  • استاد،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتراحمد جنیدی جعفری
  • استادیار،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکترشهرام وثوقی
  • دانشیار مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر اکبر اصفهانی پور
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی - ساختمان شماره 1قدیم -طبقه همفک -سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/10/24 دوشنبه
  • ساعت: 15-17
25 دی 1397 / تعداد نمایش : 76