متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم فرنوش جامعی ، گروه انگل شناسی پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فرنوش جامعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی
 • استاد مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی محبعلی
 • استادیار- مشاور: استاد محترم جناب آقای دکترمجید پیرستانی
 • استاد- ناظر داخلی : استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری فر
 • دانشیار- ناظر داخلی: استاد محترم جناب آقای دکتر جاوید صدرائی
 • استادیار - نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر مریم کمالی
 • استاد،داور مدعو : استاد محترم جناب آقای دکتر بهرام کاظمی
 • استاد،داور مدعو : استاد محترم جناب آقای دکتر نایبعلی احمدی
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی –ساختمان شماره 1 (جدید)–طبقه چهارم - سالن سمینار
 • تاریخ: یک شنبه 97/10/23
 • ساعت: 10-12
23 دی 1397 / تعداد نمایش : 71