متن کامل خبر


 
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم بهاره امینی، گروه فیزیک پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم بهاره امینی بر دانشجوی رشته فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر بیژن هاشمی ملایری
 • استاد مشاور اول: استاد محترم جناب آقای دکتر سید ربیع مهدوی
 • استاد مشاور دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
 • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر منیره مختاری دیزخی
 • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم سرکار خانم خانم مرضیه نظام زاده
 • ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین رجبی
 • استاد،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر بهرام مفید
 • استاد ،داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر سمیده خوئی
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی - ساختمان شماره 5-طبقه چهارم -سالن سمینار
 • تاریخ: 1397/10/19 چهارشنبه
 • ساعت: 8-10
11 دی 1397 / تعداد نمایش : 57