متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم نرگس پاچناری ، گروه فیزیولوژی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم نرگس پاچناری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید سمنانیان
 • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر یعقوب فتح الهی
 • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای محمدرضا رئوفی
 • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر مهیار جان احمدی
 • استادیار مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین عزیزی
 • استاد مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر محمد جوان
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای عباس حق پرست
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر سید جواد میرنجفی زاده
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (جدید)طبقه دهم سالن سمینار
 • تاریخ: سه شنبه 97/10/11
 • ساعت: 14-16
9 دی 1397 / تعداد نمایش : 71