متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل
 • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر شهلا رودبار محمدی
 • استاد ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر محمد حسین یادگاری
 • استاد مشاور: استاد محترم سرکار خانم دکتر طاهره شکوهی
 • استاد مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر محمد تقی هدایتی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری فر
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی رزاقی
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر مهربان فلاحتی
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره یک قدیم-سالن سمینار
 • تاریخ: 97/07/14
 • ساعت: 13:30-15:30
9 مهر 1397 / تعداد نمایش : 146