متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا امیرکلوانق، گروه ایمنی شناسی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا امیرکلوانق بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر معصومه اتبکار
 • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر پور فتح الله
 • استاد ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای احمد زواران حسینی
 • استاد مشاور اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر حوریه سلیمانجاهی
 • استادراهنما دوم : استاد محترم جناب آقای پرویز کوخائی
 • استاد داور مدعو : استاد محترم جناب آقای کیهان آزادمنش
 • دانشیار داور مدعو : استاد محترم جناب آقای مهدی شکر آبی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای زهیر صراف
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان یک قدیم -طبقه اول -سالن سینمار
 • تاریخ: 1397/03/29 سه شنبه
 • ساعت: 10-12
22 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 447