متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:خانم زهرا محمدی، گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه خبر: شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم زهرا محمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر عباس صاحبقدم لطفی
 • دانشیار-راهنمای دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید آبرون
 • دانشیار -مشاور استاد محترم جناب آقای دکترمسعود سلیمانی
 • استاد ناظر داخلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر سیده زهرا بطحائی
 • دانشیار - ناظر داخلی: استاد محترم سرکار خانم فاطمه رهبری زاده
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب دکتر محمد جواد رسانی
 • دانشیار -داور مدعو: استاد محترم جناب دکتر مجید سیرتی
 • دانشیار - داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر زهرا سهیلا سهیلی
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره یک قدیم - طبقه همفک - سالن سمینار
 • تاریخ: 97/02/31 دوشنبه
 • ساعت: 15-17
1 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 370