متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: نگار کریمی حاجی شوره ،گروه مهندسی بافت

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم نگار کریمی حاجی شوره دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بافت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • عنوان: طرح پروپوزال دکتری
 • استاد راهنما: استاد محترم سرکارخانم دکتر نفیسه بحیرائی
 • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید کاویانی
 • استاد ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید آبرون
 • استاد ناظر داخلی سوم : استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
 • استاد، داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین احمدی
 • استاد، داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر جعفر آی
 • استاد مشاور اول: استاد محترم سرکارخانم دکتر نفیسه بحیرائی
 • استاد مشاور دوم: استاد محترم جناب آقای حسین قنبری
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی ۱ جدید – طبقه ۱– سالن کنفرانس
 • تاریخ: 1396/10/03
 • ساعت: 13-15
29 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1209