متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه ادیب،گروه علوم تشریح

خلاصه خبر: 1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌

  • نماینده تحصیلات تکمیلی: سمانه ادیب
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی– ساختمان شماره 1 جدید – طبقه دهم – سالن سمینار
  • تاریخ: 96/09/11
  • ساعت: 13-15
12 آذر 1396 / تعداد نمایش : 623