متن کامل خبر


 
موافقت با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی

خلاصه خبر: موافقت با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی انجام پذیرفت

به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 1394/10/6، با راه‌اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی Ph.D با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای یک دوره موافقت به‌عمل آمد.

26 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1337