آزمایشگاه فلوسایتومتری


 

bullet معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه -فلوسایتومتری- با هدف پاسخگویی به نیازهای اساتید، دانشجویان و محققین رشته ایمونولوژی در سال 1389 با کمک اساتید و مسئولین دانشکده راه اندازی گردید و هم اکنون در فضایی به مساحت 16متر مربع در طبقه 5 ساختمان جدید پزشکی واقع می باشد.

bullet تجهیزات و امکانات موجود در ازمایشگاه

  • دستگاه فلوسایتومتری شامل سیتومتر و سیستم فلوییدیک
  • هود شیمیایی و یخچال
  • UPS

bullet فهرست آزمایشات تخصصی که در این آزمایشگاه انجام می شود

  • بررسی سلولهای سرطانی و پنل های تخصصی دیگر که توسط آنتی بادیهای اختصاصی کونژوگه با فلوروکروم لیبل شده اند.
  • بررسی روند سیکل سلولی و آپوپتوز در رده های سلولی جانوری و نمونه های بیولوژیک
  • بررسی روند سیکل سلولی در نمونه های گیاهی و کشت بافت

لیست خدماتی که توسط این آزمایشگاه به بیرون از دانشکده و دانشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

عنوان خدمت هزینه(احتمال تغییر هزینه در سال جدید می‌باشد)
تمام گرو‌ه‌های دانشکده پزشکی 100000ریال
دانشکده‌های علوم پایه و زیستی و کشاورزی 150000 ریال
سایر دانشگاه‌ها 200000 ریال

همچنین این ازمایشگاه با استفاده از اساتید مجرب و توانمندی های موجود با هدف انتقال تجارب و گسترش خدمات خود اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت افزایی عملی می نماید که می توان با موارد زیر اشاره کرد.

bullet عناوین کارگاه های آموزشی

  • برگزاری سه دوره آموزشی برای دانشجویان دکتری ویروس شناسی یک دوره برای دانشجویان دکتری قارچ شناسی
  • یک دوره برای دانشجویان گروه بیوفیزیک(علوم زیستی)
  • چندین دوره متوالی (هرساله) برای دانشجویان دوره دکتری و ارشد ایمنی شناسی