آزمایشگاه سایتوکاین


 

bulletفعالیت‌ها

 • القای تومور
 • انواع روشهای کروماتوگرافی
 • الکتروفورز و بلاتینگ

bullet تجهیزات

 • سانتریفوژ یخچال دار و معمولی
 • ترازو
 • PH متر
 • ورتکس و اسپینر
 • همزن مغناطیسی
 • هود شیمیایی
 • بن ماری
 • فراکشن کلکتور
 • انواع سمپلر متغیر
 • یخچال و فریزر

bullet خدمات

 • القای تومور
 • انواع روشهای کروماتوگرافی
 • الکتروفورز و بلاتینگ

bulletاصول و ایمنی کار

برای دیدین اطلاعات دقیق تر اصول کار ایمنی ،به پورتال ایمنی، بهداشت و محیط زیست مراجعه شود .

bulletارتباط با ما

 • مکان: ساختمان شماره 2،طبقه اول،اتاق 203
 • مسئول آزمایشگاه:خانم محسنی
 • تلفن: 82883890
 • ایمیل: mohsenim@modares.ac.ir