دکتری


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 احمد خليلي روزانه 1385
2 سميرا قبادزاده روزانه 1391
3 زهرا مطلوبي روزانه 1391
4 امير سالك فرخي روزانه 1391
5 سيدرضا بني هاشمي روزانه 1391
6 پريسا اميركلوانق روزانه 1392
7 فاطمه رضايي كهميني روزانه 1392
8 مريم اسكندريان روزانه 1392
9 عادله تقي خاني روزانه 1392
10 هادي عسكري فيروزجائي روزانه 1392
11 اسفنديار عزيزي روزانه 1392
12 مهديه مطيعي روزانه 1393
13 فتانه توسليان روزانه 1393
14 حميد چگني روزانه 1393
15 آسيه اكبريان روزانه 1394
16 زهرا حسن پور روزانه 1394
17 مريم گل آرا روزانه 1394
18 مريم ولي زاده صوفحسن روزانه 1394
19 ارزو خسروجردي روزانه 1395
20 سيده مريم حسيني روزانه 1395
21 اردشير عباسي روزانه 1395
22 محمد رضا جوان روزانه 1395
23 فائزه اصغري روزانه 1396
24 مريم فرقدان روزانه 1396
25 سيدوهاب عزيزي روزانه 1396
26 سمانه سادات مصطفوي كهنگي روزانه 1396
27 كتايون بهمن صوفياني نوبت دوم 1392
28 مريم عجمي نوبت دوم 1393
29 مريم نيكونژاد نوبت دوم 1396