آزمایشگاه آنزیمولوژی بالینی و تکنولوژی آنزیم


 

1- این آزمایشگاه با دستگاه های الکتروشیمیPalm Sens BV ، الکتروفورز و ایزوالکتریک فوکوسینگ درزمینه کاربرد آنزیم ها در تشخیص و نیز تثبیت آنریم ها بر بسترهای مختلف به منظور ارتقا فعالیت و پایداری آنها، تخلیص برخی آنزیم ها از منابع اصلی و همچنین تولید بعضی از پروتئین ها ی نوترکیب با استفاده ازفرمانتور فعالیت دارد.

2- این آزمایشگاه همچنین با استفاده از دستگاه های اسپکتروفتومتری، فلورومتری، لومینومتری، الایزا، GC و HPLC امکان تعیین مقدار، فعالیت و نیز میزان خلوص آنزیم ها و پروتئین های سلولی را فراهم می نماید.

نام کامل آزمایشگاه نام دستگاه تعرفه دانشجویان همان آزمایشگاه تعرفه دانشجویان دانشکده تعرفه دانشجویان دانشگاه تعرفه دانشجویان خارج دانشگاه درصدپرداخت اولیه نام شرکت
سازنده دستگاه
و مدل
توضیحات دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول دستگاه
تکنولوژی آنزیم کروماتوگرافی مایع -HPLC 0 250.000 400.000 700.000 100 knauer این دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی میباشد وتوانایی آنالیز نمونه های مختلف بیولوژیک و شیمیایی را دارد .دارای دو دتکتور Uvو فلوروسانس میباشد و با ستونهای مختلف آماده ارائه خدمات میباشد.نمونه ها باید طبق پروتکل آنالیز آماده تزریق به ستون باشد . آقای دکتر لطفی
تکنولوژی آنزیم پلیت ریدر -plate reader 0 30.000 10.000 500.000 100 biotek-synergy ht این دستگاه پلیت ریدر ی میباشد که قابلیت اندازه گیری و خوانش میزان جذب در کلیه طول موجها و میزان نشر فلورسانس در طول موجهای خاص و اندازه گیری نشر لومینسانس را دارد. میزان لازم برای خوانش هر نمونه 200 مایکرولیتر میباشد. آقای دکتر لطفی
تکنولوژی آنزیم پلیت ریدر -plate reader 0 50.000 60.000 100.000 100 Tecan-sunrise دستگاه پلیت ریدر (الایزا ریدر) میباشد که قابلیت خوانش جذب فقط در 4 طول موج 340 و430 و450 570 را دارد. آقای دکتر لطفی
تکنولوژی آنزیم اسپکتروفلوریمتر 0 50.000 70.000 100.000 100 shimadzu -RF-5000 این دستگاه قابلیت اندازه گیری میزان نشر فلورسانس نمونه ها را با دقت بسیار زیاد(ppb) با استفاده از کووتهای با سایزهای مختلف در کلیه طول موجها رادارد. آقای دکتر لطفی
تکنولوژی آنزیم کروماتوگرافی گازی-GC 0 250.000 350.000 600.000 100 shimadzu -GC16A این دستگاه کروماتوگرافی گازی قابلیت آنالیز کلیه نمونهای نفتی واسیدهای چرب وکلیه موادی که در درجه حرارت بالا قابل جداسازی باشند رادارد. فقط دتکتور FID آن کار میکند. آقای دکتر لطفی
ساختار - فعالیت بیوماکرومولکولها اسپکتروپلاریمتر CD 0 500.000 500.000 1.000.000 100 CD J810 Jasco Spectropolarimeter اسپکتروپلاریمتر -تعیین ساختار پروتئینها خانم دکتر بطحایی