زمینه‌های تحقیقاتی


 

سیده زهرا بطحائی (استاد)

  • مطالعه مکانیزم عمل (ساختار-فعالیت) مواد موثره گیاهان دارویی در درمان دیابت، سرطان و ...|مطالعه مکانیزم اثر (ساختار-فعالیت) ملازم های شیمیایی (chemical chaperones) در درمان دیابت، سرطان و ...

محمد تقی خانی (استاد)

  • بیماریهای متابولیک|هورمون

محمدجواد رسائی (استاد)

  • تولید آنتی بادی منوكلونال و نوتركیب جهت تشخیص و درمان|تولیدواکسن های فاژی –میکروفلوئیدیک-

عباس صاحبقدم لطفی (استاد)

  • α1 آنتی تریپسین در : (تشخیص – درمان- تولید )|بیو تکنولوژی آنزیم زیست حسگرهای آنزیمی

عبدالامیر علامه (استاد)

  • عوامل سرطانزا و سرطانزایی|بیوشیمی- بیومارکرهای سرطان
  • مارکرهای بیوشیمیایی و ملکولی در تمایز سلولهای بنیادی بالغ
  • فاکتورهای استرس اکسیداتیو دربیماریها

فاطمه صغری کرمی تهرانی (استاد)

  • بررسی مسیرهای سیگنالینگ رشد و آپوپتوز و نکروپتوزدر سرطان|بیولوژی و بیوشیمی مولکولی در سرطان

سیدعلیرضا مصباح نمین (دانشیار)

  • مطالعه ملکولی بیماریهای ژنتیکی و عصبی|بررسی مکانیزم های تأثیر گذار بر پیری سلولها