فهرست دروس


 

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد

نیمسال اول سال 93-92ورودی 92

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس شماره کلاس توضیحات
1 2026001  سیستم های اطلاع رسانی  1 دانشکده  -  -   -
2 2026002  کلیات و اصطلاحات پزشکی 3

دکتر احمدی

دکتر محمدی

سه شنبه 10-8 102 ساختمان آموزش کل جهت ورودیهای ریاضی
3 2026003  برنامه نویسی تحت وب و ویندوز 1 + 2 دکتر فیروز آبادی سه شنبه 16 - 13 گروه  جهت ورودی های تجربی
4 2026004  فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان 2 دکتر فیروز آبادی چهارشنبه  9/30 - 7/30 گروه -
5 2026006 سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان  2 دکتر فیروز آبادی چهارشنبه 15-13 ساختمان شماره 5 - کلاس 402 -
6 2026005  ساختار داده های پزشکی و پرونده سلامت 3 دکتر مقدسی - دکتر ربیعی  -  - - -


نیمسال اول سال 93-92ورودی 90 + 91

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس توضیحات
1 2026010  طراحی و ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی II 2 دکتر آسوشه چهارشنبه 10 - 8 گروه -
2 2026009  استاندارد و کدگذاری داده ها 3 دکتر صفدری چهارشنبه 18 - 15 گروه -
3 2026021 مباحث ویژه 3 دکتر معقولی سه شنبه  -10/30 - 8/30 گروه -
4  2026015  کارآموزی در عرصه 2 دکتر فیروز آبادی  -  - - -
5 209106 پایان نامه 6 گروه  -  - - -