حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر عیسی محمدی

دکتر علی خوانین

معاون اداری و مالی

دکتر علی خوانین

مدیران گروه ها

دکتر علی‌اصغر صفایی

دکتر علی‌اصغر صفایی
گروه انفورماتیک پزشکی

دكتر زهیر صراف

دكتر زهیر صراف
گروه ایمنی‌شناسی

دكتر فضل الله غفرانی پور

دكتر فضل الله غفرانی پور
گروه آموزش بهداشت

دكتر حسن ناوی پور

دكتر حسن ناوی پور
گروه آموزش پرستاری

دكتر اشرف  محبتی مبارز

دكتر اشرف محبتی مبارز
گروه باکتری‌شناسی

دكتر حسن اصیلیان مهابادی

دكتر حسن اصیلیان مهابادی
گروه بهداشت حرفه‌ای

دکتر سیدغلامرضا  موسوی

دکتر سیدغلامرضا موسوی
گروه بهداشت محیط

دكتر فاطمه رهبری زاده

دكتر فاطمه رهبری زاده
گروه بیوتکنولوژی پزشکی

دكترمحمدجواد رسائی

دكترمحمدجواد رسائی
گروه بیوشیمی پزشکی

دكتر عبدالحسین دلیمی اصل

دكتر عبدالحسین دلیمی اصل
گروه حشره‎شناسی پزشکی

دكتر سعید کاویانی جبلی

دكتر سعید کاویانی جبلی
گروه خون‌شناسی

دكتر مهرداد نوروزی نیا

دكتر مهرداد نوروزی نیا
گروه ژنتیک پزشکی

دکتر ملیحه سودی

دکتر ملیحه سودی
گروه سم‌شناسی

دكتر مژده صالح نیا

دكتر مژده صالح نیا
گروه علوم تشریح

دكتر حسین رجبی

دكتر حسین رجبی
گروه فیزیک پزشکی

دكتر گیتی ترکمان

دكتر گیتی ترکمان
گروه فیزیوتراپی

دكتر معصومه شمس قهفرخی

دكتر معصومه شمس قهفرخی
گروه قارچ‌شناسی

دكتر طراوت بامداد

دكتر طراوت بامداد
گروه ویروس‌شناسی

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر مسعود سلیمانی
گروه خون شناسی

دکتر حوریه سلیمانجاهی

دکتر حوریه سلیمانجاهی
گروه ویروس‌شناسی