متن کامل خبر


 
آگهی جذب هیات‌علمی گروه زمین‌شناسی پترولوژی

خلاصه خبر:

آگهی جذب هیات‌علمی

گروه زمین‌شناسی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد به منظور تکمیل کادر آموزشی - پژوهشی خود از دانش‌آموختگان دکتری تخصصی با گرایش سنگ آذرین/دگرگونی (مسلط به کاربرد ایزوتوپها و تعیین سن به منظور تفسیر پتروژنز و ژئودینامیک سنگ های آذرین/دگرگونی) دعوت به همکاری نماید. از متقاضیان محترم درخواست می‌گردد تا تقاضای خویش منظم به CV که در آن سابقه یا توانایی‌های آموزشی و پژوهشی ارائه شده باشد را به گروه زمین‌شناسی )پترولوژی(، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی 175-14115، تهران، ایران ارسال نمایند

14 دی 1395 / تعداد نمایش : 1210