زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی ارومیه ئی زمین شناسی مهندسی استاد زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی کاربردهای زمین شناسی در طرح های زیربنائی مخاطات زمین شناسی و روشهای بهسازی
محمدرضا نیکودل زمین شناسی مهندسی دانشیار زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی بهسازی خاک - بهسازی سنگ های ساختمانی مصالح ساختمانی و بتن - بهسازی سنگ های نیمه قیمتی
ماشااله خامه چیان زمین شناسی مهندسی استاد زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی نشست زمین به علت پمپاژ آبهای زیرزمینی - ویژ گی های فیزیکی و مکانیکی سنگ ها زمین شناسی زیست محیطی - ویژ گی های فیزیکی و مکانیکی خاک ها
غلامرضا شعاعی زمین شناسی مهندسی استادیار زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی مدلسازی عددی مخاطرات زمین شناسی هیدرولوژی، هیدرولیک خاک