زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عبدالعلی علیزاده شیمی آلی استاد شیمی- شیمی آلی سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنشهای چند جزیی سنتز ترکیبات هتروسیکل
محمدزمان کسائی شیمی آلی استاد شیمی- شیمی آلی نانو شیمی آلی – نیمه صنعتی و آزمایشگاهی نانو شیمی
اکبر حیدری شیمی آلی استاد شیمی- شیمی آلی سنتز کاتالیست های آلی و آلی- فلزی و کاربرد آنها در سنتز مواد آلی نانو شیمی
عیسی یاوری شیمی آلی استاد شیمی- شیمی آلی سنتز ترکیبات هتروسیکل به کمک واکنش های چند جزیی شیمی ترکیبات فسفردار